Lær mere om Videnshjulene på Børneliv

Leg med og uden legetøj kan have en stor indflydelse, når børn skal udvikle deres forståelse af dem selv, andre og verdenen. På borneliv.dk har Jørn Martin Steenhold gjort sin forskning i barndom, leg og legetøj tilgængelig. Der kan du lære meget mere om Videnshjulene, der er analyse- og planlægningsredskaber til arbejde med børn.

Brug Videnshjulene på borneliv.dk til planlægning

Hvis du har behov for at sandsynliggøre og blive inspireret til, hvilke metoder, aktiviteter, lege og materialer, der kan stimulere barnets udvikling, så kan Videnshjulene være det rette værktøj. Videnshjulene er nemlig nyttige redskaber, der kan være med til at forklare og tolke processer, begivenheder og oplevelsessituationer i hverdagen. Det kan også bruges til eksperimenterende lege og læringsprocesser. Jørn Martin Steenhold forklarer, at Videnshjulene egentlig ikke er hjul, men snarere en kugle, der er gennemskåret. Inde i selve Videnshjulenes kerne er forskellige fænomener og elementer, der alle fletter sammen på forskellige måder. Modellerne tjener som efterlignelsesobjekter, idet hjulene indeholder overskrifterne på de fleste fænomener, som begivenheder, forløb og processer. Det kan bl.a. være i forhold til tegninger, billeder, fortællinger og historier m.m. Videnshjulene er altså en form for kopier af aktiviteter og oplevelser. Videnshjulene kan dog sagtens anvendes som en model til planlægning af aktiviteter og lignende.

Få et overblik over konfigurationer og semer

Hændelser, situationer og funktioner flyder nærmest sammen i virkeligheden. Videnshjulene er lavet for at gøre det mere overskueligt at få en oversigt, og derfor er der også konfigurationer og semer, der er anbragt i lag. Det gør det lettere at få overblikket, men du vil hurtigt se, at i virkeligheden er det meget mere flydende. Det er deltagerens egen identitet og adfærd, der afgør, hvordan de flyder sammen. Begivenhedens omfang, forløb og udvikling har dog også en stor rolle i det. Konfigurationerne i Videnshjulene er korte og præcise beskrivelser. De forklarer, hvordan indholdet er placeret i et forløb eller en proces. Semer er de enkelte indholdsdele i selve fortællingen og er nærmest en mikrofortælling eller -beskrivelse, der meget præcist placerer relationer, enheder og handlinger i forhold til hinanden. Videnshjulenes semer er på den måde med til at give en bedre forståelse af de tegn, der kan tolkes og forstås. Videnshjulene er værktøj, der kan anvendes, når der er tale om identitet og adfærd i børn. På borneliv.dk kan du lære meget mere om Videnshjulene, og hvordan de kan bruges som værktøj.

Jørn Martin Steenhold har gjort sin forskning og bøger tilgængelige på Børneliv, så der kan skabes dialog på basis af den.