Tvangsfjernelse og advokat – bliv klar på reglerne

En tvangsfjernelse af børn eller unge, ja blot risikoen for en tvangsfjernelse er et meget voldsomt indgreb i en families liv, og det kan være svært at overskue, hvilke rettigheder du har som forælder – og hvor du kan få hjælp til din sag.

Her er det vigtigt, at du ved, at du har ret til gratis advokatbistand, så du og dit barn eller dine børn får den bedst mulige juridiske bistand i en ulykkelig og vanskelig situation. Et af de advokatfirmaer, der har specialiseret sig i sager om tvangsfjernelse, er: tvangsfjernelse.com.

En tvangsfjernelse skal være sidste udvej

Hvis din hjemkommune truer med en tvangsfjernelse af et eller flere af dine børn eller allerede har påbegyndt en sag om tvangsfjernelse, er det vigtigt at huske, at andre løsningsmodeller skal være forsøgt og udtømt, før en kommunes Børne- og Ungeudvalg må tvangsfjerne børn.

Det betyder, at kommunen først skal have forsøgt at hjælpe dig og barnet eller børnene på mindre indgribende måder. Det kan fx være ved at give jer en kontaktperson eller en hjemme-hos-jer, som kan hjælpe og støtte jer. Fungerer det stadig ikke, vil muligheden for en frivillig anbringelse som oftest blive taget op, og først som sidste tiltag – en tvangsfjernelse.

Hvordan kan en tvangsfjernelsesadvokat hjælpe?

Din advokat ved tvangsfjernelse kan først og fremmest hjælpe dig med at sikre, at sagen bliver belyst fra alle sider, så også din side af sagen tages med i betragtning. Det kan fx være ved at sørge for, at alle de gode ting, der taler imod en tvangsfjernelse, også bliver fremlagt og vægtet.

Dernæst kan din advokat hjælpe dig med at forstå de mange regler og tidsfrister, der er i sager om tvangsfjernelse af børn og unge. Endelig kan din advokat hjælpe med at stille skarpt på de handleplaner, der måtte være lavet for dig og dit barn eller dine børn, herunder kigge på, om planerne er blevet revideret som de skal, hvert år – eller om visse af sagens aspekter synes at hvile på forældede handleplaner.

Få hjælp til din sag

Hvis du vil have hjælp til din sag, er tvangsfjernelse.com et godt sted at starte. Du kan frit og ganske gratis ringe eller skrive til dem, hvis du har spørgsmål, brug for råd eller brug for hjælp. Vil du vide mere, om den bistand de kan give dig og dit barn, kan du læse mere om muligheden for en tvangsfjernelse advokat her.